ข้อมูลที่พัก: น่าสน รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : น่าสน รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เทิง เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 172 หมู่ 7 ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5379 5244, 08 6193 5675
 • จำนวนห้อง : 25 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.nason-resort.com
 • อีเมลล์ : noi@nason-resort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย