ข้อมูลที่พัก: โรงแรม น้ำโขง ริเวอร์ไซด์

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม น้ำโขง ริเวอร์ไซด์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เชียงของ เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 174-176 หมู่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1603 3262, 0 5379 1796, 0 5379 1801
 • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.namkhongriverside.net
 • อีเมลล์ : namkhongriverside@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย