ข้อมูลที่พัก: โรงแรมนิ่มซี่เส็ง เชียงราย

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมนิ่มซี่เส็ง เชียงราย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 930/14 ถ.พหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5360 0421-2, 0 5375 4491
 • จำนวนห้อง : 76 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.nimseeseng.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย