ข้อมูลที่พัก: บัวทอง รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : บัวทอง รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่จัน เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 114 หมู่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5377 2752-3, 08 1307 5256
 • จำนวนห้อง : 35 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.boauthongresort.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย