ข้อมูลที่พัก: โรงแรม บัวบาน รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม บัวบาน รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่จัน เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 226 หมู่ 7 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5366 7240, 0 5376 3032, 08 6656 6745
 • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย