ข้อมูลที่พัก: โรงแรม บ้านขุนยม

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม บ้านขุนยม
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 155 ถ.ธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5374 4733, 0 5371 7458,0 5374 5028
 • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.bankhunyom.com
 • อีเมลล์ : baankhumyom@gmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย