ข้อมูลที่พัก: บ้านไทย รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : บ้านไทย รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เชียงแสน เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 525 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 75150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5365 2152, 08 1664 4967, 08 6038 3738
 • จำนวนห้อง : 19 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : noo_yang@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย