ข้อมูลที่พัก: โรงแรม บ้านนานาชาติสบันงา เชียงราย

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม บ้านนานาชาติสบันงา เชียงราย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 450 บาท
 • ที่อยู่ : 226/50 ถ.สันโค้งน้อย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5371 2290, 0 5371 6440
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.sabun-nga.com
 • อีเมลล์ : hisabunnga@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย