ข้อมูลที่พัก: บ้านพักผ่อน (ผาถ่าน)

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : บ้านพักผ่อน (ผาถ่าน)
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เชียงของ เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 177/1 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5365 5092, 08 7177 3247, 08 1791 6735
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : baanpakpon@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย