ข้อมูลที่พัก: บ้านพักไม้หอม

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : บ้านพักไม้หอม
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่จัน เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 1,800 บาท
 • ที่อยู่ : 334 หมู่ 3 ถ.ราษฎร์บูรณะ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5377 1981, 08 1764 8560
 • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.baanmaihorm.com
 • อีเมลล์ : m_khemawong@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย