ข้อมูลที่พัก: บ้านพักริมธาร

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : บ้านพักริมธาร
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่จัน เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 62/1 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5366 5379, 08 9950 5151
 • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : yo.sw@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย