ข้อมูลที่พัก: บ้านระเบียงจัน

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : บ้านระเบียงจัน
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่จัน เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 1,300 บาท
 • ที่อยู่ : 99 หมู่ 9 บ้านหนองแว่น ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5377 2791, 08 1814 1242
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.baanrabiangchan.com
 • อีเมลล์ : banrabiangchan@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย