ข้อมูลที่พัก: บ้านระเบียงชมฟ้า รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : บ้านระเบียงชมฟ้า รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 4,000 บาท
 • ที่อยู่ : 386 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5366 1118
 • จำนวนห้อง : 13 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.rb-cf.com
 • อีเมลล์ : rb-cf@windowslive.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย