ข้อมูลที่พัก: บ้านริมตลิ่ง

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : บ้านริมตลิ่ง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เชียงของ เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 160 - 450 บาท
 • ที่อยู่ : 99/4 บ้านสบสม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5379 1613, 08 4615 5490
 • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : maleewan_th@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย