ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนปิรามิด

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนปิรามิด
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เวียงชัย เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 2,000 บาท
 • ที่อยู่ : 250 หมู่ 6 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9953 3169, 08 1289 9207
 • จำนวนห้อง : 21 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.thepyramidresort.com
 • อีเมลล์ : info@thepyramidresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย