ข้อมูลที่พัก: โรงแรมปิยะพรเพลส แม่สาย

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมปิยะพรเพลส แม่สาย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่สาย เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 1,800 บาท
 • ที่อยู่ : 77/1 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5373 4511-3, 0 5364 2113-5
 • จำนวนห้อง : 78 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.piyaporn-place.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย