ข้อมูลที่พัก: โรงแรม พรฤดี

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม พรฤดี
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่สาย เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 199 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 499 หมู่ 9 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5373 4349, 08 6044 0576
 • จำนวนห้อง : 23 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : hwern_love@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย