ข้อมูลที่พัก: โรงแรมพิมาน อินน์

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมพิมาน อินน์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 450 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 652/1 หมู่ 24 ถ.สนามบินเก่า ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5375 6733, 08 6916 1133
 • จำนวนห้อง : 149 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.pimanninn.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย