ข้อมูลที่พัก: ภูสวรรค์ตะวันสวย

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

  • ชื่อโรงแรม : ภูสวรรค์ตะวันสวย
  • สถานที่ : เทิง เชียงราย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 2,000 - 4,000 บาท
  • ที่อยู่ : 44 หมู่ 19 บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5391 8585, 08 1952 5939
  • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย