ข้อมูลที่พัก: ม่อนฟ้าใส

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : ม่อนฟ้าใส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 2,200 บาท
 • ที่อยู่ : 114 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5377 6129, 0 5377 6329, 08 1111 2142, 08 1980 7501
 • จำนวนห้อง : 19 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.mohnfahsai.com
 • อีเมลล์ : pla-u@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย