ข้อมูลที่พัก: แม่สลอง รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : แม่สลอง รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 3/8 ดอยแม่สลอง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5376 5014-8, 0 5376 5132-4
 • จำนวนห้อง : 75 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.maesalong-resort.com
 • อีเมลล์ : maesalong_resort@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย