ข้อมูลที่พัก: แม่สลอง เอ้าท์ดอร์

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : แม่สลอง เอ้าท์ดอร์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่จัน เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 5,500 บาท
 • ที่อยู่ : 379 หมู่ 4 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1602 1308
 • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.maesalongoutdoor.com
 • อีเมลล์ : maesalongoutdoor@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย