ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ริมกก รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ริมกก รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงราย
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 3,900 - 8,000 บาท
 • ที่อยู่ : 6 หมู่ 4 ถ.เชียงราย-ท่าตอน ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5371 6445-60, 0 2279 0102, 0 2278 1154, 0 2278 5450
 • จำนวนห้อง : 256 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.rimkokresort.com
 • อีเมลล์ : rkcrai@rimkokresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย