ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ริมจัน รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ริมจัน รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่จัน เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 2,800 บาท
 • ที่อยู่ : 17 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5377 1882-3, 0 5377 1022-4
 • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.rimchanresort.com
 • อีเมลล์ : rimchanresort@rimchanresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย