ข้อมูลที่พัก: ริเวอร์ฮิลล์ รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : ริเวอร์ฮิลล์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,000 - 3,000 บาท
 • ที่อยู่ : 22 หมู่ 6 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1116 2000, 08 1821 9455, 0 2541 9291,08 4548 8881
 • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.riverhillresort.com
 • อีเมลล์ : riverhillresort@gmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย