ข้อมูลที่พัก: รีน่า รีสอร์ท แอนด์ คันทรีโฮม

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : รีน่า รีสอร์ท แอนด์ คันทรีโฮม
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่จัน เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 233 หมู่ 8 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5377 9386, 0 5377 9129
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย