ข้อมูลที่พัก: รุ่งตะวัน รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : รุ่งตะวัน รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เชียงแสน เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 206 หมู่ 5 บ้านหนองบัวสด ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5395 5915, 08 6672 6253
 • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.rungtawanresort.com
 • อีเมลล์ : rungtawan_home@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย