ข้อมูลที่พัก: เรือนไทย โสภาพรรณ

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : เรือนไทย โสภาพรรณ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เชียงของ เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 83 หมู่ 8 ถ.สายกลาง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5379 1023, 08 1035 0061
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : p_darasawang@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย