ข้อมูลที่พัก: ไร่ร่มโพธิ์ทอง

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : ไร่ร่มโพธิ์ทอง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เทิง เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 5,000 บาท
 • ที่อยู่ : 56 หมู่ 19 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 7189 1099, 08 5204 7775
 • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.rairompothongresort.com
 • อีเมลล์ : rairompothongresort@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย