ข้อมูลที่พัก: ไร่แสงอรุณ รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : ไร่แสงอรุณ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เชียงของ เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,800 - 3,750 บาท
 • ที่อยู่ : 2 หมู่ 3 บ้านผากุบ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1802 7062, 08 1255 2024, 08 4066 3824
 • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.raisaengarun.com
 • อีเมลล์ : info@raisaengarun.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย