ข้อมูลที่พัก: ลาหู่ไทรเบิล โฮมสเตย์

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : ลาหู่ไทรเบิล โฮมสเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 300 บาท
 • ที่อยู่ : 175 หมู่ 1 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 5029 5953, 08 6420 2739, 0 5317 0641
 • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.houseofunion.org
 • อีเมลล์ : porlung2003@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย