ข้อมูลที่พัก: โรงแรม วังทอง แม่สาย

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม วังทอง แม่สาย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่สาย เชียงราย
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 850 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 299 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5373 3388-95, 08 9756 9986
 • จำนวนห้อง : 140 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.wangthong-maesai.com
 • อีเมลล์ : wangthong_maesai@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย