ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เวียงโยนก

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เวียงโยนก
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เชียงแสน เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,600 - 2,600 บาท
 • ที่อยู่ : 201 หมู่ 3 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5365 0444, 08 1862 8727
 • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.viangyonok.com
 • อีเมลล์ : reservations@viangyonok.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย