ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เวียงอินทร์

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เวียงอินทร์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงราย
 • ระดับ : 4 ดาว
 • ราคา : 1,400 - 10,000 บาท
 • ที่อยู่ : 893 ถ.พหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5371 1533, 0 2513 9804-5
 • จำนวนห้อง : 258 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.wianginn.com
 • อีเมลล์ : wianginn@ksc.th.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย