ข้อมูลที่พัก: สวนแก้ว รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : สวนแก้ว รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่ลาว เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 144 หมู่ 7 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5391 8194, 0 5391 4198, 0 5366 6927
 • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย