ข้อมูลที่พัก: สอนแก้ว รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : สอนแก้ว รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่สาย เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 700 - 6,000 บาท
 • ที่อยู่ : 579 หมู่ 1 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5364 0505, 0 5373 7801, 08 5030 8100
 • จำนวนห้อง : 23 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.sornkaewresort.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย