ข้อมูลที่พัก: สันติโค รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : สันติโค รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เวียงชัย เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 1,800 บาท
 • ที่อยู่ : 135 หมู่ 5 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5360 3200-28
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.santicoresort.com
 • อีเมลล์ : santicoresort@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย