ข้อมูลที่พัก: สีสันน้ำกรณ์ รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : สีสันน้ำกรณ์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 900 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 200 หมู่ 6 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5372 6538, 08 1453 8885
 • จำนวนห้อง : 18 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.seasonresort.com
 • อีเมลล์ : pencar@gmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย