ข้อมูลที่พัก: ห้วยน้ำริน รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : ห้วยน้ำริน รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่สาย เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 700 - 5,600 บาท
 • ที่อยู่ : 120 หมู่ 2 บ้านดอยงาม ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5364 0751, 08 1884 3242
 • จำนวนห้อง : 49 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.huainamrinresort.com
 • อีเมลล์ : huainamrin_resort@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย