ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เอสเฮาส์

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เอสเฮาส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่สาย เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 384 หมู่ 1 ถ.สายลมจอย ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5373 3811, 0 5373 1768, 08 9998 1114
 • จำนวนห้อง : 48 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : s_house4324@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย