ข้อมูลที่พัก: สวนทิพย์วนา รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

  • ชื่อโรงแรม : สวนทิพย์วนา รีสอร์ท
  • สถานที่ : แม่สรวย เชียงราย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 3,500 - 6,500 บาท
  • ที่อยู่ : 49 หมู่ 14 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5372 4226-9, 0 5372 4231-5
  • จำนวนห้อง : 36 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.suanthipresort.com
  • อีเมลล์ : rsvn@suanthipresort.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย