ข้อมูลที่พัก: คามีโอเฮ้าส์

จังหวัดชลบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี

 • ชื่อโรงแรม : คามีโอเฮ้าส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ศรีราชา ชลบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,900 - 3,800 บาท
 • ที่อยู่ : 35 ถ.เจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3831 4100, 0 3877 1354
 • จำนวนห้อง : 123 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.kameogroup.com
 • อีเมลล์ : reservations@kameohouse-sriracha.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย