ข้อมูลที่พัก: แคนทารี่เบย์ ศรีราชา

จังหวัดชลบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี

 • ชื่อโรงแรม : แคนทารี่เบย์ ศรีราชา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ศรีราชา ชลบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,000 - 4,800 บาท
 • ที่อยู่ : 17/2, 17/3 ซ.เจิมจอมพล 1 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3877 1365
 • จำนวนห้อง : 194 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.kantarygroup.com
 • อีเมลล์ : resveravtions@kantarybay-sriracha.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย