ข้อมูลที่พัก: เดอะ นาทุ่ง

จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

  • ชื่อโรงแรม : เดอะ นาทุ่ง
  • สถานที่ : เมือง ชุมพร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 800 บาท
  • ที่อยู่ : 164 หมู่ 6 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7750 4448-9, 08 4015 4506
  • จำนวนห้อง : 19 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย