ข้อมูลที่พัก: ธนิสา รีสอร์ท

จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

  • ชื่อโรงแรม : ธนิสา รีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง ชุมพร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 550 - 800 บาท
  • ที่อยู่ : 87 หมู่ 10 ถนนอุทุมพร ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7757 2044-5
  • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย