ข้อมูลที่พัก: แสนทวี นิว เรสท์ เฮ้าส์

จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

  • ชื่อโรงแรม : แสนทวี นิว เรสท์ เฮ้าส์
  • สถานที่ : เมือง ชุมพร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 200 - 300 บาท
  • ที่อยู่ : 4 ซอยศาลาแดง 1 (ซอยธนาคารกรุงเทพฯ) ถนนศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7750 2147, 08 9011 1749
  • จำนวนห้อง : 4 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย