ข้อมูลที่พัก: โฮมสเตย์บ้านคลองเรือ

จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

  • ชื่อโรงแรม : โฮมสเตย์บ้านคลองเรือ
  • สถานที่ : บ้านคลองเรือ พะโต๊ะ ชุมพร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 0 - 0 บาท
  • ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 7895 0501, 08 6088 1362
  • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย