ข้อมูลที่พัก: พะโต๊ะ รีสอร์ท

จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

  • ชื่อโรงแรม : พะโต๊ะ รีสอร์ท
  • สถานที่ : พะโต๊ะ ชุมพร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 600 - 600 บาท
  • ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7753 9023, 08 9505 4832, 08 1272 8012
  • จำนวนห้อง : 4 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย