ข้อมูลที่พัก: บ้านภูฟ้า รีสอร์ท

จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

  • ชื่อโรงแรม : บ้านภูฟ้า รีสอร์ท
  • สถานที่ : พะโต๊ะ ชุมพร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 400 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7752 0055, 0 7752 0075, 0 7821 8700
  • จำนวนห้อง : 4 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย