ข้อมูลที่พัก: โฮมสเตย์ (เกาะพิทักษ์ )

จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

 • ชื่อโรงแรม : โฮมสเตย์ (เกาะพิทักษ์ )
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะพิทักษ์ หลังสวน ชุมพร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 450 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : ตั้งอยู่บนเกาะพิทักษ์ อ่าวท้องครก ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1093 1443, 08 9018 0644
 • จำนวนห้อง : 42 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย